Психологічна служба

Психологічна служба вищого професійного училища №4 діє відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про освіту» та нормативних, методичних матеріалів Міністерства освіти та науки України, Хмельницького управління освіти та Науково-методичного центру підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області: нової редакції Положення про психологічну службу системи освіти України, Етичного кодексу товариства психологів України, матеріалів щодо планування діяльності психолога, інструкційно-методичних матеріалів.

У тісній співпраці психолога з учнями, педагогами, батьками, громадськими організаціями робота здійснюється за такими напрямками: індивідуальна та групова психодіагностика, консультування педагогів, батьків та учнів, корекційно – відновлювальна та розвивальна робота, навчальна діяльність, просвітницька робота, організаційно-методична робота, зв’язки з громадськими організаціями.

Основною метою діяльності психологічної служби є:

– психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я всіх його учасників, адміністрації, педагогів, батьків, учнів;

– забезпечення соціально-психологічного супроводу навчання і виховання дітей;

– соціально-психологічна профілактика та превентивна освіта щодо попередження негативних явищ та девіантної поведінки серед молоді;

– надання соціально-психологічної допомоги дітям, які знаходяться у скрутному життєвому становищі, дітям-сиротам, дітям з особливими освітніми потребами;

– здійснення соціально-психологічної просвіти учасників навчально-виховного процесу;

– формування здорового способу життя.

– соціально-психологічна допомога постраждалим, переселеним, біженцям, членам їх сімей і родинам, загиблих в ході АТО.

Психологічна служба в училищі є складовою державної системи охорони психологічного здоров’я громадян України і діє з метою виявлення і створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Вона забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психічного розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, статевих, інших індивідуальних особливостей, створення умов для самовиховання і саморозвитку, сприяє виконанню вихивних й освітніх завдань навчально-виховного закладу.Особливої уваги приділялося психолого–педагогічному супроводу застосування інноваційних технологій у навчально – виховному процесі.

________________________________________________________________________________________________________________

ДІЇ У ВИПАДКУ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСЬВА

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р.