Навчальна робота

Сучасні тенденції розвитку неперервної професійно-технічної освіти спонукають до мобільності, диференційованого підходу до організації підготовки кваліфікованих робітників, гнучкості в розробці та оновленні навчальних планів і програм.

Основною концепцією організації навчальної роботи в училищі є оновлення змісту професійної освіти, пошук і творче впровадження в педагогічну практику сучасних інноваційних освітніх технологій та методик, які забезпечують високі і стабільні результати в роботі.

Навчально-виховний процес у вищому професійному училищі №4 м.Хмельницького побудовано за принципом :системності, наочності, гуманізму.

Навчальні кабінети і майстерні забезпечують ефективне навчання і формування професійних навичок. Діє кабінет біології, обладнаний мультимедійними засобами, він же функціонує як екологічний центр виховання учнівської молоді. Комп’ютерний кабінет забезпечує належну підготовку учнів з інформаційних технологій. Предметні гуртки і секції сприяють поглибленню знань учнів, виявленню ерудитів та включення їх в дослідницько-пошукову діяльність. Учнівські досягнення з хімії-ІІ місце, історія –ІІ місце, українська мова і література-ІІ місце, математики-ІІ місце на олімпіадах свідчать про камерність відносин учень-педагог.

Комп’ютерна компетентність, педагогічна майстерність педагогів, майстрів, працьовитість і наполегливість учнів дають змогу підготувати кваліфікованих робітників, конкурентноспроможних на ринку праці.

Бібліотека із затишним читальним залом забезпечена інтернет-засобами допомагає формувати в учнів світогляд, політичну та громадянську позицію,саморозвиток.

У навчальному закладі успішно реалізується програма комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу. Всі викладачі та майстри виробничого навчання пройшли комп’ютерний всеобуч, освоїли навики роботи в Інтернеті.

Активно впроваджуються в навчальний процес сучасні виробничі технології. З метою створення умов для більшої мобільності випускників на ринку праці підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за інтегрованими професіями. Кожен випускник за час навчання отримує дві професії.

Для підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів в училищі обладнано 24 навчальних кабінетів, 10 навчально-виробничих майстерень, 1 кабінет інформаційних технологій, актовий зал, спортивний зал, спортивний комплекс (стадіон, спортивний майданчик, тир), бібліотеку, гуртожиток, медпункт, кабінет соціально-психологічної служби.

_______________________________________________________________________

Розклад уроків

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу, поданих на конкурсний відбір підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників (Всесвітня історія та зарубіжна література).