Матеріально-технічне забезпечення

Для забезпечення навчально-виховного процесу у навчальному закладі обладнано 18 навчальних кабінетів, з них 8 для професійно-теоретичної підготовки та 1 комп’ютерний клас; 11 навчально-виробничих майстерень (в т. ч. майстерня-лабораторія «Хенкель Баутехнік (Україна)»; 2 лабораторії.

Для підготовки учнів з професії «Штукатур; маляр; лицювальник-плиточник», «Маляр; штукатур; монтажник гіпсокартонних конструкцій» обладнано 2 кабінети загально-професійної, 7 кабінетів професійно-теоретичної підготовок, лабораторія будівельних матеріалів, 4 майстерні, що відповідає вимогам ДСПТО. Оснащення майстерень дає змогу відпрацювати всі теми згідно навчальних планів і програм. Майстерні обладнані спеціальними механізмами та інструментами.

Відповідність рівня оснащеності вимогам навчальних програм становить 91%.

Для підготовки учнів з професій «Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів» обладнано 2 кабінети загально-професійної, 5 професійно-теоретичної підготовок, 3 майстерні, що відповідає вимогам ДСПТО. Відповідність рівня вимогам оснащеності навчальних програм становить 89%.

Для підготовки учнів з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; електрозварник ручного зварювання», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Електрозварник ручного зварювання» обладнано 2 кабінети загально-професійної, 6 кабінетів професійно-теоретичної підготовок, лабораторія будови та технічного обслуговування автомобілів, 4 майстерні, що відповідає вимогам ДСПТО.

Відповідність рівня оснащеності вимогам навчальних програм становить 90%.

Матеріальна база училища постійно розвивається. В міжатестаційний період власними силами обладнано майстерню монтажників гіпсокартонних конструкцій.

Наявність матеріально-технічної бази, рівень її стану, укомплектованість обладнанням та інвентарем дозволяє забезпечити нормальні умови праці співробітників і навчання учнів училища.