Поради психолога вступникам

 В училищі діє система заходів із профорієнтації, популяризації будівельних робітничих професій. Основою професійного самовизначення особи є самопізнання та об’єктивна самооцінка індивідуальних особливостей, зіставлення своїх професійно важливих якостей і можливостей з вимогами, необхідними для набуття конкретних професій, та кон’юктурою ринку праці.

Професійна орієнтація включає такі елементи: професійна інформація, професійна консультація, професійний добір, професійний відбір, професійна адаптація.

Професійна інформація забезпечує ознайомлення із змістом і перспективами розвитку професій, формами та умовами оволодіння ними, станом та потребами ринку праці в кадрах, вимогами професій до особистості, можливостями професійно-кваліфікованого становлення.

Професійна консультація ґрунтується на науково організованій системі психолога-профконсультанта та особи, яка потребує допомоги у виборі або зміні професії чи виду діяльності на основі вивчення її індивідуально-психологічних характеристик, професійних інтересів, нахилів, стану здоров’я, особливостей життєвої ситуації та з урахуванням потреб ринку праці.

Професійний добір – система профдіагностичного обстеження особи, спрямована на визначення професії, яка найбільше підходить конкретній особі.

Професійний відбір проводиться з метою визначення ступеня придатності особи до окремих видів професійної діяльності згідно з нормативними вимогами.

Професійна адаптація покликана сприяти входженню особи у трудову діяльність, практичній перевірці правильності професійного вибору, успішному професійному самовизначенню працівника.

Основними завданнями профорієнтації в нашому навчальному закладі є:

– ознайомлення підлітків з професіями та правилами вибору професії, рекомендованими Міністерством освіти і науки України;

– виховання у молоді спрямованості на самопізнання і власну активність як основу професійного самовизначення;

– формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами, необхідними для набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння професією;

– забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості.

Професійна орієнтація забезпечує реалізацію соціально-економічної, медико-фізіологічної, психолого-педагогічної функцій.

1. Анкета абітурієнта

https://forms.gle/5XAjaii2ki6SYXXa6

2. Анкета для професійного визначення абітурієнта

https://forms.gle/vvvf3uAYEZ9k1AzE6

3. Поради практичного психолога

https://drive.google.com/open?id=1y5zf-tzY2WPtIpg2qpJITN-9k1BqziSb