Практичний психолог

Орловська Ганна Анатоліївна

Посада: практичний психолог.

Освіта: вища.

Хмельницька гуманітарна-педагогічна академія.

Основними завданнями практичного психолога є:

– сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку учнів;

– створення умов для формування в учнів мотивації до самовиховання саморозвитку;

– забезпечення індивідуального підходу до кожного учня на основі його психолого-педагогічного вивчення;

– профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку учня;

– планування, розробка впровадження в практику розвиваючих, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей учнів;

– сприяння пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, допомога у виборі професії з урахуванням їхньої підготовки та здібностей;

– здійснення первинної профілактики алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед учнів, пропаганда здорового способу життя, захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– профорієнтація, психологічний супровід професійного самовизначення учня, спрямований на виявлення й розвиток його професійної придатності.

– підвищення свого професійного рівня.

Основними видами діяльності практичного психолога є:

– психолого-педагогічна діагностика, виявлення причин, що ускладнюють розвиток та навчання учнів;

– корекція та усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку та поведінці, схильностей до залежностей та правопорушень, формування соціально-корисної  життєвої перспективи;

– індивідуальні та групові консультації з учнями, педагогічним колективом, батьками;

– профілактика та попередження конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі.

Практичні поради психолога з корекції психічних процесів: уваги, пам’яті, мислення.

Пізнавальні процеси (увага, пам’ять, мислення) входять як складова частина в будь-яку людську діяльність. Людина народжується з достатньо розвинутими задатками до пізнавальної діяльності, але вони несвідомі, їх ще треба розвивати. Тому великий вплив має виховання в сім’ї, в училищі для розвитку пізнавальних процесів дитини.

Пропонуємо практичні рекомендації для вчителів і батьків, які допоможуть у роботі з дітьми.

Розвиток уваги

1. Привчіть себе уважно працювати в різноманітних умовах .

2. Систематично тренуйте свою концентрацію уваги на всьому взагалі, виділяючи щось конкретне.

3. Тренуйтесь в переключенні уваги з одного предмета на інший, виділяйте найважливіші предмети серед другорядних.

4. Розвивайте у себе вольові якості – це допомагає у розвитку уваги. Починайте роботу з найскладнішого, нецікавого, намагайтесь виконати ті справи, які хочеться відкласти на пізніше. Чергуйте легкі і важкі завдання, цікаві та нецікаві. Робіть перерви під час роботи.

5. Частіше використовуйте гру з головоломками або в шахи.

6. Постійно тренуйте свої здібності до концентрації зосередженості уваги. Пригадайте, як у першому класі вас вчили: сядьте рівно, зберіться, налаштуйтесь на роботу.

7. Кращий спосіб розвивати увагу – навчиться бути уважними до людей.

Прийоми розвитку пам’яті

1. Важливою умовою гарного запам’ятання є розуміння того, що треба засвоїти. Для кращого засвоєння матеріалу корисно розділити його на смислові частини, виділяючи при цьому головне і другорядне; складати план прочитаного; запам’ятати ключові слова; переказувати текст своїми словами.

2. Велике значення для запам’ятання мають почуття та емоції. Емоційне оформлення сприяє кращому запам’ятанню, тому що позитивне чи негативне довше зберігається в пам’яті ніж нейтральне.

3. Тренуючись у запам’ятанні, намагайтеся виконувати задачі та практичні вправи, з використанням тієї інформації, яку необхідно запам’ятати.

4. Враховуйте, чим більше видів пам’яті приймають участь у запам’ятанні, тим краще зберігається та відтворюється матеріал. Тому треба тренувати всі види пам’яті – образну і логічну, механічну і смислову.

5. Одне з кращих правил покращення пам’яті – повторення. Але важливо знати, як краще організувати повторення. Найкраще спочатку його проводити через 15-20 хвилин. Потім краще проводити повторення через 8-9 годин і через 24 години. При повторенні не варто перевтомлюватись, треба робити перерви.

Пізнавальні процеси (увага, пам’ять, мислення) – складова частина людської діяльності. Людина народжується з достатньо розвинутими задатками. 

6. Ще здавна відомий такий прийом запам’ятання, як установлення асоціації між інформацією, що необхідна для запам’ятання, та чимось знайомим.  Російська фраза, наприклад: ” Каждый охотник желает знать, где сидит фазан”- красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый – цвета радуги .

Способи розвитку мислення

1. Відомий загальний принцип, якого слід дотримуватись: “Хочеш бути розумним, навчись розумно ставити запитання, уважно слухати, спокійно відповідати і зупинитись, коли нічого більше сказати”.

2. Мислення починається з запитань “чому? “, “як?”. Вчіться знаходити правильні відповіді на них. Для розвитку мислення важливо формувати у себе такі якості, як вміння бачити предмет чи явище з різних сторін, вміння бачити нове у звичному.

3. Вміння помічати в предметі чи явищі кілька ознак – важлива властивість мислення. Чим більше число ознак предмета бачить людина, тим гнучкіше її мислення. Це вміння можна тренувати в іграх на дотепність, у вирішенні логічних задач та головоломок.

4. Порівняння близьких за значенням понять – один з прийомів розвитку мислення. Наприклад, що спільного і що відмінного між літаком і метеликом.

5. Мислення і мова нерозлучні. Кожна думка має словесне оформлення. Тому для розвитку мислення можна використати такий прийом: те, що не до кінця розумієте самі, спробуйте пояснити другому.

6. Активне використання письмової мови (твори, листи, ведення щоденника).

7. Важливий засіб – узагальнення. Наприклад, троянди, тюльпани, ромашки – це квіти.